افراد مجاز به کوهنوردی

افراد مجاز به کوهنوردی ! چه افرادی مجاز به کوهنوردی میباشند؟ چرا کوهنوردی؟ باید ها و نباید ها را در ادامه همراه ما باشید کوهنوردی یکی از ورزش هایی هست که در دوران کرونا بسیار به چشم اومد و خیلی ها بهش علاقمند شدن تفرحی رفتن به کوه صعود به پناهگاه ها برای خوردن یه …
ادامه ی نوشته افراد مجاز به کوهنوردی